Pacientka podstoupila rekonstrukci chrupu pomocí keramických korunek a fazet.

  • První fáze – fotodokumentace
  • Druhá fáze – sejmutí starých kovokeramických korunek a můstků
  • Třetí fáze – nahrazení chybějících zubů implantáty
  • Čtvrtá fáze – zkouška provizorních fazet Skynconcept
  • Finální fáze- zhotovení a fixace celokeramických korunek a fazet na zuby a implantáty

Chrup před rekonstrukcí. Pohled z přední strany.

Chrup před rekonstrukcí. Pohled z levé a pravé strany.

Zkouška provizorních fazet v horní čelisti. Skynconcept

Fixace keramických korunek na centrální řezáky. Pracuje se pod kofferdamem.

Chrup po rekonstrukci. Pohled z přední strany.

Chrup po rekonstrukci. Pohled z levé a pravé strany.

Chrup před a po rekonstrukci. Kontrola sklonu předných řezáků. Pohled ze strany.

Chrup před rekonstrukcí                     Zkouška provizorních fazet              Chrup po rekonstrukci

Share: