Augmentace zubní kosti

Augmentace zubní kosti cena: od 13 500 czk

Objednat

Implantace“, „kostní plastika“ (augmentace, osteoplastika, dostavba kosti), „plastika dásně“ … Ještě před 10 lety to byly téměř neznámé pojmy. Dnes nejen že je můžeme často zaslechnout, ale výkony, které se jimi označují, patří k základní nabídce většiny stomatologických klinik. V tomto článku vás podrobněji seznámíme s „kostní plastikou“.

Zvětšit objem kostní tkáně lze jak na horní, tak na dolní čelisti. Za použití moderních metod a materiálů lze tímto způsobem rekonstruovat nejrůznější kostní defekty.

Výhody, které přináší kostní plastika provedená na klinice Dsmile:

 • před provedením plastiky se vždy provádí počítačová tomografie. Defekt tak lze prohlédnout ve 3D objemu a zvolit vhodný materiál a postup;
 • kostní plastika se stejně jako všechny ostatní výkony provádí s použitím mikroskopu. To zaručuje dobrý výsledek a snižuje riziko výskytu pooperačních komplikací;
 • díky modernímu vybavení, jakým je např. přístroj pro ultrazvukovou chirurgii Satelec piezotome 2 a mikroskop, lze rozsáhlou kostní plastiku (sinus lift) na horní čelisti provést otvorem o velikosti pouhých 4 mm. Vskutku minimální zákrok zcela eliminuje pooperační citlivost, bolest a otok;
 • kvalitní, moderní kostní materiály přispívají k následnému dobrému výsledku;
 • lékaři z kliniky absolvují kurzy u předních evropských specialistů a permanentně si tak zvyšují kvalifikaci;

Typy kostní plastiky:

 • zvětšení kosti do šířky — to je horizontální kostní plastika;
 • zvětšení kosti do výšky — to je vertikální kostní plastika;
 • zvětšení kosti v postranních úsecích horní čelisti se nazývá sinus lift (zvednutí sliznice dutiny). Sinus lift může být otevřený nebo zavřený;
 • doplnění kosti po extrakci zubu;
 • při drobných defektech se kostní plastika provádí současně s implantací;
 • při velkých kostních defektech se zákrok provádí před implantací a vyžaduje určitou dobu přihojení.

Moderní techniky kostní plastiky používané na klinice Dsmile:

 • intralift – kostní plastika na horní čelisti prováděná malým otvorem pomocí ultrazvukového přístroje Dutina na horní čelisti je pokryta tenkým povlakem (membránou), která se zvedne proudem vody z ultrazvukového hrotu. Do uvolněného prostoru se uloží umělá kost. Po operaci pacient zpravidla nemá bolesti ani otok;
 • tunelová technika — mezi kostí a okosticí (tuhá tenká tkáň pokrývající kost) se vytvoří tzv. „tunel“ či „kapsa“ , kam se vloží kost. Tato technika se provádí s minimálními řezy, což zaručuje rychlé zhojení operační rány a přihojení kosti.

Jaké materiály se používají při kostní plastice:

 • xenograft — kostní prášek živočišného původu (zpravidla telecí kost)
 • autologní kost (vlastní) – kost se malou škrabkou odebírá z určitých úseků čelisti
 • syntetický (umělý) kostní materiál.

Na naší klinice pro účely kostní plastiky používáme xenograft a pacientovu vlastní kost.

Cena kostní plastiky na klinice DSmile se většinou stanoví podle množství  spotřebovaného materiálu a náročnosti použité techniky. Cena kostní plastiky je od 13 500 Kč.

Lékaři na klinice DSmile Vám vyberou a provedou vhodný typ kostní plastiky, a to na základě mnoha údajů, jako jsou např. počítačová tomografie,  zdravotní stav, úroveň hygieny, škodlivé návyky atd.


Objednejte se k nám  Jakmile to bude možné, ozveme se vám s návrhem termínu.