Diskuzí ohledně amalgámových plomb je a bylo mnoho. Oficiální medicína dle zdrojů prohlašuje, že amalgámové plomby nejsou pro lidský organismus přílišným nebezpečím. Naopak alternativní medicína tvrdí, že vlivem amalgámových plomb mohou vznikat různá chronická onemocnění. Je velice složité určit, zda-li má pravdu první či druhá strana. Jasné ale je, že amalgám určitě není to nejlepší, co byste pro sebe jakožto lidé, kteří za zubní ošetření tak jako tak platí, mohli udělat.

Amalgám a jeho vlastnosti

Amalgám jako materiál sám o sobě, je slitina stříbra, cínu, mědi a rtuti. Všechny tyto složky jsou pro organismus prokazatelně toxické. Dle dlouholetých výzkumů mají lidé s vyšším počtem amalgámových plomb více rtuti v krvi, než lidé bez nich a to může představovat problém, pokud daná osoba patří mezi jedince s vyšší citlivostí na těžké kovy. Jestli jste právě vy člověk, s citlivostí na těžké kovy, to se dozvíte jen pomocí složitých a vysoce nákladných alergologických testů. Amalgám jako všechny kovy vlivem teplot mění svůj objem, což není příznivé pro zub, který může následně praskat, nebo se mohou vytvořit spáry, kam se dostanou bakterie a zub se bude dál kazit.

Odpůrkyně amalgámu Jutta Altmann-Brewe ve své publikaci tvrdí, že působením horké, kyselé, aj. stravy a dokonce i samotné kousání způsobuje odlučování mikroskopických částí kovů.

Není všechno jednoznačné

Naopak pro amalgám hovoří jednoznačný fakt, že se používá už 150 let a patří mezi nejprozkoumanější materiály, sloužící ve stomatologii. Pacienti, kteří mají určité množství amalgámových plomb sice prokazatelně mají vyšší procento rtuti. Rozdíl je ale dle výzkumů tak malý, že se nedá říct, jestli problémy, jimiž někteří lidé trpí, jsou způsobeny právě tímto materiálem. Používáním různých metod aplikace (tj. práce pomocí speciální pistole a kelímku) výrazně snižuje nebezpečí intoxikace.

Share: