zánět zubu

Odborný lékařský termín pulpitida odkazuje na onemocnění, které je laiky často označováno jako „zánět v zubu“. Skutečně odpovídajícím pojmenováním je ovšem zánět zubní dřeně. Jedná se o onemocnění, které rozhodně nelze brát na lehkou váhu, jeho průběh i potenciální důsledky mohou být totiž skutečně vážné. Jak se tedy „zánět v zubu“ projevuje, jak probíhá a co všechno nám může způsobit?

Co je to pulpitida?

pulpitida

Dutinu uvnitř našich zubů vyplňuje měkká, růžová tkáň obsahující krevní cévy a nervy, říká se jí zubní dřeň a za normálních okolností je chráněna vrstvami zuboviny a zubní skloviny. V případě, že dojde k narušení těchto ochranných vrstev, může dojít k průniku bakterií dovnitř zubu a výsledkem je zánět se vším, co k němu patří, např. otokem. V uzavřeném prostoru zubní dutiny je potom otok zvláště bolestivý.

Jako většina jiných onemocnění, i pulpitida může mít v každém z případů odlišný průběh. Obecně rozlišujeme dvě formy, vratnou neboli reverzibilní, a nevratnou, ireverzibilní. V prvním případě je zánět dostatečně mírný na to, aby zubní dřeň přežila a byla schopná se následně uzdravit. V případě nevratné formy onemocnění je dřeň poškozena natolik, že jí již nelze zachránit, v těchto případech je zánět navíc doprovázen vznikem abscesu, ze kterého se může zánět šířit do dalších částí těla, např. do čelisti nebo dokonce do mozku.

Příznaky zánětu zubní dřeně

Příznaky zánětu zubní dřeně

Hlavním, a nutno podotknout, že jen těžko přehlédnutelným, příznakem je často intenzivní bolest zubu, která se může objevit ve dne i v noci. V případě mírnějšího průběhu onemocnění je bolest spojena pouze s kousáním. Současně je patrná zvýšená citlivost na vše horké i studené, případně sladké. V některých případech může být zánět doprovázen zvýšenou teplotou nebo horečkou, případně pachutí v ústech nebo zápachem z ústní dutiny. V případě, že si všimnete podobných příznaků i vy, není na co čekat a je třeba rychle navštívit zubního lékaře.

 

Share: