Jedním z často skloňovaných pojmů je v moderních stomatologických ordinacích výraz „zubní fazeta“. Jedná se o inovativní způsob řešení estetických nedokonalostí chrupu, jehož přednostmi jsou kromě skvělého výsledného vzhledu především rychlost a bezbolestnost. Jak konkrétně se fazety používají? Za jakých okolností je jejich aplikace vhodná a co jí předchází?

Cesta ke krásným zubům

Zubní fazety jsou plošky z materiálů jako je keramika nebo kompozity, které jsou připevňovány na viditelné části zubů a napravují jejich nedokonalý vzhled, ať již se jedná o tvar, postavení či barvu. Konkrétně lze zubní fazetou napravit nevzhledné skvrny vzniklé působením barviv či antibiotik, viditelné praskliny, široké mezery mezi zuby, velké plomby, nesprávnou polohu některých zubů, jejich velikost apod. Jinými slovy, zubní fazety mohou překrýt všechny detaily, které chrupu chybí k opravdu dokonalému úsměvu.

Dostupné jsou fazety různých typů, pacient spolu s lékařem se nejčastěji rozhodují mezi fazetami kompozitními a keramickými, včetně tzv. fazet bez preparace – „no prep“. Zvláště keramické fazety charakterizují výborné funkční vlastnosti, odolnost vůči nikotinu a barvivům z kávy i čaje, velmi dlouhá životnost a minimální ovlivnění zubní tkáně.

Aplikace zubních fazet

Předpokladem k úspěšné aplikaci zubních fazet je vyléčení parodontitidy i zubních kazů a pečlivé vyšetření celé ústní dutiny. Vlastní aplikaci v některých případech předchází zhotovení fazet, dnes většinou na základě moderní CAD/CAM technologie. V jiných případech, např. u kompozitních materiálů, jsou fazety zhotovovány přímo v ústech v průběhu aplikace.

Péče o fazety se prakticky nikterak neliší od péče o vlastní zuby. Zubní fazety taktéž nijak neovlivňují funkci zubů a v případě, že dojde k poškození některé z nich, je možné vyměnit pouze tuto jednu poškozenou.

Na klinice dSmile mají pacienti na výběr z několika typů fazet, všechny však spojuje špičková kvalita materiálů i dokonalé zvládnutí aplikačních postupů. Cena zubních fazet je navíc až překvapivě příjemná.

Share: