Zubní kaz dokáže člověku hodně znepříjemnit život. Následky, které při zanedbání jeho léčby, může způsobit, nejsou navíc vůbec banální a kaz může zub dokonce zcela zničit. Proto, abychom se do této situace nikdy nedostali, je třeba věnovat maximální pozornost prevenci a všímat si i všech varovných signálů, které by příchod zubního kazu mohly předznamenávat. Jaké to jsou? Jak rozpoznat, že zubní kaz si vybral právě jeden z našich zubů?

Co je zubní kaz?

Jako zubní kaz se označuje poměrně rozšířené onemocnění zubů, které je mimo jiné i nejčastější příčinou jejich bolesti. Zubní kaz se vyvíjí v průběhu několika fází. Prvotní narušení tvrdé zubní skloviny, které stojí na počátku onemocnění, je způsobeno bakteriemi v zubním plaku, resp. kyselinami, jež představují produkty jejich metabolismu. Pokud není proti kazu v této fázi zakročeno, následuje jeho rozšíření i do vnitřních vrstev zubu – zuboviny a zubní dřeně. V poslední fázi, kdy kaz pronikne až k samotnému kořeni zubu, může vzniknout zánět, který se může rozšířit i do okolní kosti. V tuto chvíli se již pacient blíží k odumření zubu a jeho nevratné ztrátě.

Příznaky rozvíjejícího se zubního kazu

V souladu s výše uvedeným rozvojem zubního kazu se v průběhu jednotlivých fází mění i jeho příznaky. V první fázi, kdy dochází k prvotnímu napadení skloviny, je kaz obtížně rozpoznatelný a upozorňují na něj jen drobné bílé skvrny na zubních ploškách. V této fázi je kaz stále poměrně dobře léčitelný, je proto důležité absolvovat pravidelné prohlídky u zubního lékaře, který má vybavení i zkušenosti k tomu, aby kaz dokázal diagnostikovat již v jeho počátcích.

Pokud je ale kazu ponecháno volné pole působnosti, bude zubní sklovinu narušovat stále do větší hloubky, na zubu začnou být patrné prohlubně, v okolí kazu se může změnit i jeho barva (oproti mínění mnoha lidí ale černá tečka zubní kaz doprovázet nemusí).

Po průniku do vnitřních vrstev zubu přichází zvýšená citlivost na studené, horké, sladké či kyselé potraviny a nápoje, zub začíná bolet. S dalším uběhlým časem se bolest dále zhoršuje, zub je citlivý na dotek i na skus.

Ve zmíněné poslední fázi, kdy již zánět napadl samotný kořen zubu a vzniká absces dochází k otoku dásní či jazyka a bolestivost je na skutečně vysoké úrovni. V tuto chvíli je situace řešitelná prakticky již jen okamžitým chirurgickým zákrokem.

Jak se vzniku kazu vyhnout?

Prevencí proti vzniku zubního kazu je důsledná hygiena ústní dutiny, včetně často opomínaného čištění mezizubních prostor. Jak již bylo zmíněno, důležitou součástí prevence jsou pravidelné návštěvy zubního lékaře, ideálně v půlročních intervalech. Za tuto dobu totiž zubní kaz nedostane šanci rozvinout se do některé z pozdějších fází, kdy je jeho léčba obtížná a v neposlední řadě i bolestivá.

Share: