Pro běžného člověka je zub jednolitým elementem, skutečnost je ale taková, že má ve svém nitru poměrně složitou strukturu. Vnitřní prostor zubu je tvořen pojivovou tkání, cévami a nervy. Celý tento systém hraje klíčovou úlohu v období růstu zubu a poté má za úkol udržovat zub při životě. Ve chvíli, kdy zubní kaz pronikne tvrdou sklovinou do této vnitřní struktury, způsobí zánět. V takovém případě může být nutné vnitřek zubu vyčistit a vyplnit. Odborně se takový zákrok nazývá endodontická léčba, jako laici jej známe spíše pod označením „tahání nervu“. Jak tento zákrok probíhá? A jaká jsou jeho rizika?

Kdy přistoupí lékař k endodontické léčbě?

Jak již bylo naznačeno, příčinou zánětu dřeně je zubní kaz, který pronikne dovnitř zubu. Problémem je, že tento zánět probíhá dlouhou dobu bez citelných příznaků a zánět tak objeví většinou až cílené endodontické vyšetření, v horším případě potom až rozšíření zánětu do okolí. Dalším častým důvodem k zahájení endodontické léčby může být úraz, který způsobí zlomení korunky a otevření zubu vnějšímu prostředí, i v tomto případě je třeba vnitřek zubu ošetřit.

Jak endodontický zákrok probíhá?

Zákrok začíná pečlivým rentgenovým vyšetřením doprovázeným dalšími testy jako je chladová zkouška, poklepový test apod. Následně musí lékař odvrtat zubní kaz, případně odstranit starší plombu. Poté přichází fáze vlastního ošetření vnitřku zubu. Prvním krokem je proměření a zmapování nervových kanálků, aby lékař získal představu o tom, kam až je třeba tyto kanálky čistit. Měření délky kanálků lze realizovat prostřednictvím tenkých kovových nástrojů, nebo sledováním změny elektrického odporu speciálně navrženého měřidla.

Ve chvíli, kdy stomatolog zná strukturu kanálků, může se s pomocí operačního mikroskopu nebo jiného zvětšovacího zařízení a malých jednorázových vrtáků pustit do čištění poškozené vnitřní tkáně – pulpy. Zásadní důležitost má odstranění veškeré poškozené tkáně. Když jsou kanálky vyčištěné, je do nich vložena kořenová výplň. V běžném případě trvá zákrok 1-2 hodiny a v jeho průběhu je třeba zabránit proniknutí slin obsahujících bakterie do otevřeného zubu (aplikací vatových válečků či gumového překrytí). Závěrečná dostavba, či montáž korunky je posléze realizována při některé z následujících pacientových návštěv v ordinaci.

Možné komplikace

Mezi potenciální problémy při endodontickém zákroku patří zalomení vrtáčku uvnitř kanálku, či přetrvání zánětu v některém z dobře ukrytých bočních kanálků. Mírná bolest a zvýšená citlivost po zákroku může po několik dní přetrvávat, pokud se ale objevuje déle, či pokud je bolest intenzivní, je třeba se co nejrychleji dostavit do ordinace stomatologa znovu.

Endodontická léčba – tahání nervu – je častým zákrokem, který vyřeší problém se zánětem vnitřní tkáně zubu. Jako u každého jiného zákroku, i zde je třeba velké pečlivosti a zručnosti lékaře.

 

Share: