Jen minimum lidí se může v dospělosti pochlubit, že nikdy netrpěli zánětem dásní, gingivitidou. Toto onemocnění je stejně tak běžné jako závažné. Až příliš mnoho pacientů se ale nechá ukolébat tím, že zánět dásní se ve svých úvodních fázích neprojevuje palčivou bolestí ani jinými akutními problémy, které by je nutily bezodkladně navštívit stomatologickou ordinaci. Podcenění problému může mít ale vážné důsledky, v nejhorším případě až rozvinutí parodontózy a ztrátu zubů. Jak ale zánět dásní vzniká? Jak se projevuje? A především, jak zánět dásní léčit?

Co je zánět dásní?

Zánět dásní lze definovat jako vnější projev mikrobiální infekce v ústní dutině. Nejběžnější příčinou vzniku zánětu dásní je pohříchu naše vlastní nedůslednost při provádění ústní hygieny. Nevěnujeme-li jí dostatečnou pozornost, bakterie tvořící zubní plak dostanou možnost množit se a začít způsobovat skutečné problémy.

Zánět se začíná projevovat zvýšenou citlivostí dásní, které jsou navíc načervenalé, oteklé a mají tendenci k mírné krvácivosti. Právě krev, kterou při čištění zubů vyplivneme do umyvadla, by pro nás měla být dostatečně silným varováním, jež bychom měli uposlechnout a při nejbližší příležitosti se vydat navštívit svého zubaře. Možné důsledky jsou totiž opravdu závažné.

Prevence a léčba zánětu dásní

Prevence vzniku a léčba zánětu dásní jsou si ve skutečnosti velmi podobné. V obou případech hraje zásadní roli důkladná hygiena ústní dutiny a odstranění nebezpečných bakterií. K úspěchu vede pouze důslednost a pevná vůle při používání všech prostředků, které máme v boji proti zubnímu plaku k dispozici. Základem je pečlivé čištění zubů vhodným kartáčkem, při kterém nesmíme zapomínat ani na prostor okolo korunky. Stejně tak je potřeba čistit mezizubní prostory, k tomuto účelu se výborně hodí zubní nit.

Při prevenci i léčbě zánětu dásní je důležitým doplňkem ústní voda, kterou je třeba si vyplachovat ústa alespoň dvakrát denně. Je přitom třeba mít na paměti, že ústní voda nenahrazuje zubní kartáček, je pouze jeho doplňkem.

Výše uvedené způsoby udržování ústní dutiny bez bakterií tvoří základ prevence i terapie v případě zánětů běžného rozsahu (míru závažnosti onemocnění určí lékař podle testu krvácivosti dásní). V těžších případech potom stomatolog nasadí užívání speciálních antibakteriálních roztoků, případně antibiotik.

Možnosti, jak léčit zánět dásní, určitě existují. Je však velmi důležité, aby pacient navštívil svého zubaře včas. Pokud onemocnění podcení a pomoc vyhledá příliš pozdě, i stomatolog již bude mít značně omezené možnosti. Vypadané zuby zhorší kvalitu života tak významně, že za to určitě nestojí. Věnujte hygieně ústní dutiny dostatečnou pozornost a články na téma „Jak vyléčit zánět dásní“ si budete v budoucnu hledat čistě ze zájmu, potřebovat je nebudete.

Share: