Zubní kaz je jedním z těch onemocnění, které se v některé fázi života dotkne až na výjimky opravdu každého. Poškození zubní skloviny organickými kyselinami vznikajícími jako produkt chemických procesů spojených s bakteriemi přichycenými na zubech vede k jejich zvýšené citlivosti, bolestivosti a v případě, že problému není věnována pozornost až k odumření a následné ztrátě zubu. Pro prevenci vzniku zubního kazu je zásadní důsledné dodržování hygieny ústní dutiny a také pravidelné kontroly u zubního lékaře. V takovém případě je minimalizována šance, že zubní kaz – když už se objeví – přejde do některé pokročilé fáze a způsobí opravdu vážné problémy. Seznámení se s příčinami a také s jednotlivými typy zubních kazů je na místě pro každého, komu není osud jeho chrupu lhostejný.

Druhy zubních kazů

Moderní stomatologie rozlišuje několik druhů zubních kazů. Základní způsob jejich dělení je přitom založen na jeho lokalizaci, tj. na přesném místě, ve kterém se kaz nachází. Pokud jsou zubním kazem poškozeny žvýkací plošky zubů, případně mezizubní prostory, mluvíme o zubním kazu v korunkové části. V případě, že se zubní kaz objeví v prostoru zubního kořene, jde o zubní kaz v oblasti krčku. Specifické případy kazu jsou potom spojeny s aplikací korunek nebo zubních výplní. Kaz objevující se na okrajích těchto umělých zubních nadstaveb je označován jako kaz sekundární a v případě, že se kaz objeví přímo pod již aplikovanou výplní, jedná se o tzv. recidivující kaz.

Recidivující zubní kaz

Zubní kaz pod výplní – pod plombou – se může objevit v případě, že před její aplikací nebylo ložisko kazu stoprocentně odstraněno, případně ve chvíli, kdy plomba není řádně utěsněna a prostor pod ní není od okolního prostředí ústní dutiny dostatečně izolován. Zubní kaz tohoto typu lze odhalit na rentgenovém snímku, většinou se nicméně ohlásí sám prostřednictvím bolesti zubu.

Způsob řešení této situace závisí na hloubce, do které již kaz dokázal proniknout. V lepším případě je možné po odstranění výplně zubní kaz klasicky odvrtat a prostor překrýt novou výplní. V případech, kdy zubní kaz zasáhl rozsáhlejší část zubu včetně jeho dřeně, může být jedinou možností po odstranění všech zasažených částí nasazení zubní korunky.

Recidivující zubní kaz může souviset s nedokonalou prací stomatologa při odstraňování původního kazu a aplikaci výplně. Jako každý zubní kaz, i ten recidivující může mít poměrně závažné důsledky a je proto nutné problém co nejdříve konzultovat s lékařem, ideálně takovým, který péči nezanedbá a situace se již nebude opakovat. Zubní kaz je z globálního pohledu věcí běžnou, nikoliv však banální. Dbejte proto na to, aby právě vaše zuby dostávaly nejlepší možnou péči, jak od vás samotných, tak od vašeho stomatologa. Potom bude i šance na to, že recidivující zubní kaz se dotkne právě vás velmi, velmi malá.

Share: